Avtalshantering

4 skäl att digitalisera avtalshanteringen

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

I en allt mer digital värld finns det fortfarande företag som tror att lagring av kontrakt på olika plattformar och på egna maskiner ger den bästa kontrollen. Detta är ett påstående vi vill motbevisa i den här artikeln genom att visa några av fördelarna du får av att digitalisera avtalshanteringen. Varför digitalisera avtalshanteringen? Har du … Läs mer

Vilka är de totala kostnaderna och skyldigheterna för dina kontrakt?

Vilka är de totala kostnaderna och skulderna för dina kontrakt? Kontrakt hanteras ofta med hjälp av många olika kalkylblad, på olika avdelningar, utan att ange var den senaste versionen av kontraktet kan hittas. Vilka är de totala kostnaderna och skyldigheterna för kontrakten? Kontrakt kostar mycket tid och pengar att upprätta De flesta kontrakt börjar med … Läs mer

Vad är avtalshantering och system för kontraktshantering?

Kontraktshantering har visat sig vara en mycket tidskrävande del av verksamheten, vilket underlättar behovet av ett effektivt och automatiserat avtalshanteringssystem. Vad är avtalshantering? Avtalsadministration eller uppföljning av avtal som slutits med kunder, leverantörer, partners eller anställda. Inom kontraktshantering, processen att hantera kontraktsskapande, genomförande och analys för att maximera operativa och finansiella resultat i en organisation, … Läs mer

Prognos och analyser av entreprenader.

Sedan 2014 har vi på Share Control arbetat med att ta fram bra lösningar för avtals- och dokumenthantering i Microsoft 365. Idag erbjuder vi flera tjänster inom detta område, inklusive ShareControl Contract för kontraktshantering och ShareControl IFRS 16 för hantering av leasingavtal enligt IFRS 16. Utöver detta har vi lösningar för styrelsearbete och hantering av … Läs mer