Avtalehåndtering

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

I en stadig mer digital verden, er det fremdeles bedrifter som mener lagring av kontrakter på forskjellige plattformer og på egne maskiner, gir best kontroll. Dette er en påstand vi i denne artikkelen ønsker å avkrefte ved å vise noen av fordelene du får av å digitalisere kontraktshåndteringen.  Har du noen gang ferdigstilt en kontrakt … Les mer

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine?

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine

Hva er den totale kostnaden for alle kontraktene dine? Kontrakter administreres ofte ved hjelp av mange forskjellige regneark, i forskjellige avdelinger, uten indikasjon på hvor siste versjon av kontrakten kan finnes. Kontrakter koster mye tid og penger å utarbeide Utforming av nye kontrakter, eller fornyelse av gamle kontrakter, starter ofte med å finne eksisterende og … Les mer

Hva er kontraktstyring & kontraktsstyringssystem?

Hva er kontraktstyring & kontrakts-styringssystem

Kontraktsstyring viser seg å være et svært tidkrevende element i virksomheten, noe som letter behovet for et effektivt og automatisert kontraktsstyringssystem. Hva er kontraktstyring? Kontraktadministrasjon eller oppfølging av kontrakter inngått med kunder, leverandører, partnere eller ansatte. Innen kontraktsstyring er prosessen med å administrere kontraktskaping, utførelse og analyse for å maksimere operasjonell og økonomisk ytelse i … Les mer

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Siden 2014 har vi i Share Control arbeidet for å utvikle gode løsninger for avtale- og dokumenthåndtering i Microsoft 365. I dag tilbyr vi flere tjenester innenfor dette feltet, blant annet med ShareControl Contract for kontraktshåndtering og ShareControl IFRS 16 for håndtering av leieavtaler etter IFRS 16. I tillegg til dette har vi løsninger for … Les mer

Mangler dere oversikt over selskapets kontrakter? 

Et sentralt arkiv over selskapets kontrakter vil bedre styringen. Ha oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder, få oversikt over alle kontrakter med forskjellige leverandører for å kunne fremforhandle bedre betingelser. Få varsler om fornyelser og få input til budsjetter og regnskap  Microsoft 365 gir disse mulighetene, utfordringen er å sette de sammen på den hensiktsmessige … Les mer