Brynsveien 3 0667 Oslo

Kontakt oss på +47 24 02 21 00

Avtalehåndtering

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine?

Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine

Hva er den totale kostnaden for alle kontraktene dine? Kontrakter administreres ofte ved hjelp av mange forskjellige regneark, i forskjellige avdelinger, uten indikasjon på hvor siste versjon av kontrakten kan finnes. Kontrakter koster mye tid og penger å utarbeide Utforming av nye kontrakter, eller fornyelse av gamle kontrakter, starter ofte med å finne eksisterende og … Les mer

Hva er kontraktstyring & kontraktsstyringssystem?

Hva er kontraktstyring & kontrakts-styringssystem

Kontraktsstyring viser seg å være et svært tidkrevende element i virksomheten, noe som letter behovet for et effektivt og automatisert kontraktsstyringssystem. Hva er kontraktstyring? Kontraktadministrasjon eller oppfølging av kontrakter inngått med kunder, leverandører, partnere eller ansatte. Innen kontraktsstyring er prosessen med å administrere kontraktskaping, utførelse og analyse for å maksimere operasjonell og økonomisk ytelse i … Les mer

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 16 eller Contract modulen (de kan kombineres) og få frem forventede kontraktbetalinger pr kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.  Les mer om ShareControl Contract her Budsjettvaluta er … Les mer

Mangler dere oversikt over selskapets kontrakter? 

Et sentralt arkiv over selskapets kontrakter vil bedre styringen. Ha oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder, få oversikt over alle kontrakter med forskjellige leverandører for å kunne fremforhandle bedre betingelser. Få varsler om fornyelser og få input til budsjetter og regnskap  Microsoft 365 gir disse mulighetene, utfordringen er å sette de sammen på den hensiktsmessige … Les mer