Svårt att välja IFRS 16-programvara?

Svårt att välja IFRS 16-programvara?

Leasing och leasing påverkar ditt saldo. Men hur beräknar man dessa effekter med många kontrakt och ständiga förändringar? Denna uppgift kan vara stor, särskilt med tanke på att leasingavtalen ska vara i enlighet med IFRS 16.

Artikel av Terje Glesaaen

ShareControl IFRS 16-systemet hanterar effektivt alla leasingavtal i enlighet med IFRS 16. IFRS 16-programvaran levereras som ett Microsoft 365-tillägg. Det är lätt att installera och du kan använda det nästan direkt.

Vad är IFRS 16?

IFRS 16 är den nya standarden för redovisning som publicerades i januari 2016. Syftet med denna standard är att göra leasingredovisningen mer transparent och jämförbar mellan organisationer och företag. Den nya standarden ersätter IAS 17, som publicerades 1993.

Enligt IFRS 16 kommer leasetagare att vara skyldiga att redovisa de flesta leasingavtal i balansräkningen. Detta kan vara en komplex process, så det är användbart att använda programvara som är speciellt utformad för att hjälpa till med IFRS 16-bestämmelserna. Vill du läsa mer om IFRS och IFRS 16, se här.

Vad har förändrats enligt IFRS 16?

Den största skillnaden mellan IFRS 16 och IAS 17 är att leasetagare nu kommer att behöva balansera de flesta leasingavtal. Det innebär att de ska lämna information om sina leasingavtal i bokföringen. Beräkningar enligt IFRS 16 kan därför uppfattas som mer krävande än tidigare.

Företag måste också ge mer information om sina leasingavtal, inklusive det totala beloppet av leasingbetalningar, leasingperioden och räntan.

Vilka är utmaningarna med IFRS 16?

IFRS 16 kan vara en komplex standard att följa, särskilt för företag. Detta eftersom de flesta hyresavtal nu ska tas upp i balansräkningen.

Företagen kommer också att behöva lämna mer information om sina hyresavtal, vilket kan vara en utmaning om de har många olika hyresavtal.

Hur påverkar det den finansiella rapporteringen?

IFRS 16 kommer att ha en betydande inverkan på den finansiella rapporteringen. Detta eftersom de flesta hyresavtal nu ska tas upp i balansräkningen.

Hyresgäster ska lämna information om sina leasingavtal i bokföringen. Detta inkluderar det totala beloppet för hyresbetalningar, hyresperioden och räntan.

Vilka är fördelarna med IFRS 16?

Trots utmaningarna finns det flera fördelar med IFRS 16. En av de största fördelarna är att det kommer att göra hyreskontona mer transparenta och jämförbara mellan organisationer.

Detta kommer att göra det lättare för investerare och andra att jämföra leasingavtal mellan olika företag.

En annan fördel med IFRS 16 är att den kommer att ge hyrestagare mer flexibilitet i hur de finansierar sin verksamhet. Detta beror på att leasing nu kan klassificeras som antingen operationell eller finansiell leasing.

Operationella leasingavtal får inte tas upp i balansräkningen, vilket gör att hyresgäster kan hålla låga skulder.

Vad anses vara leasing enligt IFRS 16?

Ett leasingavtal definieras som ett avtal mellan två parter, leasegivare och leasetagare, där leasegivaren samtycker till att ge leasetagaren rätt att använda en tillgång under en viss tidsperiod.

Tillgången måste identifieras i avtalet och hyrestagaren måste ha ensamrätt att använda den. Hyrestiden ska vara minst 12 månader.

Vilka är fördelarna med att använda ShareControl IFRS 16?

ShareControl IFRS 16-systemet kan hjälpa dig med alla aspekter av att följa den standarden. Programvaran är enkel att installera och använda, och den innehåller allt du behöver för att hantera dina hyresavtal effektivt. Programvaran levereras som ett Microsoft 365-tillägg. ShareControl IFRS 16 uppdateras regelbundet.

Läs också: Implementering av IFRS 16 före notering

Digitaliser kontraktshåndteringen

Fördelar med ShareControl IFRS 16:

  • Registrerar alla hyresavtal på ett ställe
  • Förmåga att spåra förändringar i leasingavtal
  • Automatisk beräkning av hyresbetalningar
  • Rapporteringsverktyg som hjälper dig att upprätta konton i enlighet med IFRS 16

Om du letar efter programvara som hjälper dig att följa IFRS 16 är ShareControl ett utmärkt alternativ. Det är lätt att använda och innehåller allt du behöver för att hantera dina hyresavtal effektivt.

Om du vill lära dig mer om ShareControl och ShareControl IFRS 16, vänligen kontakta oss här.

Vanliga frågor om IFRS 16-systemet