Implementering av IFRS 16 före notering

Implementering av IFRS 16 före notering

Hittills under 2023 har sju bolag noterats på Oslo Börs, varav det sista var Norconsult. På Euronext, som är en del av Oslo Börs, har 55 bolag noterats på börsen. Alla dessa verksamheter är skyldiga att redovisa leasing- och hyresavtal i redovisningen enligt IFRS 16, en korrekt och effektiv implementering av IFRS 16 är därför central.

Implementering av Share Control IFRS 16-lösningen

Norconsult var en av dessa som valde att implementera IFRS 16 med ShareControl IFRS 16 mjukvara. Vägen till ett ledningssystem som uppfyller IFRS 16 kan vara lång. Vi har därför tagit fram en kortfattad lista över de viktigaste sakerna att tänka på vid implementering av IFRS 16.

Implementering av ifrs 16 utfordringer og løsning

Vad är syftet med IFRS 16?

IFRS 16 är en standard från International Financial Reporting Standards, som syftar till att standardisera hanteringen av leasingavtal i noterade företags redovisning. I praktiken innebär det att hyresavtalen synliggörs i balansräkningen. Företag med betydande hyresavtal kommer därför att märka en stor skillnad i skuldkvot och total skuld, vilket minskar risken för ekonomiska överraskningar för investerare eller andra intressenter. Detta kommer att gälla även för företag nationellt och internationellt, samtidigt som företag måste inkludera leasingavtal över gränser, språk och valutor för globala konton.

Läs också: Vad är IFRS 16?

Utmaningar med IFRS 16

IFRS 16 kan vara en komplicerad standard att sätta sig in i. Detta eftersom alla hyresavtal nu ska bokföras i balansräkningen. Verksamheterna måste därför ge mer information om sina hyresavtal, vilket är utmanande med många olika avtal.

Stegen för en optimal implementering av IFRS 16

Sedan implementeringen av IFRS 16-lösningen 2016 har Share Control arbetat kontinuerligt med vår IFRS 16-lösning. Lösningen har hjälpt många av våra kunder, inklusive Aker Solutions, som var en av våra första IFRS 16-kunder. Sedan dess har vi fått en god förståelse för vad som behöver göras före, under och efter implementeringen för en optimal implementering. Du kan också läsa våra råd:

1. Övergripande förståelse för redovisningsstandarden

Det första steget för att uppnå en optimal implementering av IFRS 16 är att få en grundläggande förståelse för redovisningsstandarden. På så sätt får verksamheten en bra överblick över vad som krävs efter implementeringen av standarden, samtidigt som det blir lättare att planera inför implementeringen.

Som vi kommer att gå in närmare på i steg 3 kan det vara en bra idé att identifiera företagets hyresavtal. Kanske kan företaget ha några hyresavtal i förhållande till hyra av lokaler och några för hyra av tjänstebilar. Verksamheten bör därför utreda vilka krav och regler som gäller för dessa avtal.

2. Kompatibel med revisor

Innan man väljer ett IFRS 16-system bör verksamheten undersöka möjligheterna till revision. Det finns flera lösningar som företag kan välja mellan för att hantera leasingkontona enligt IFRS 16. Det gäller både manuella processer i Excel och andra mer automatiska mjukvarulösningar. Vi rekommenderar även att tänka på systemets säkerhet, IFRS-efterlevnad och användarvänlighet för ekonomiavdelningen.

3. Identifiera dina kontrakt

För att effektivisera processen kring implementeringen av IFRS 16-standarden rekommenderar vi att verksamheten startar processen med att hitta och samla in alla hyres- och leasingavtal så tidigt som möjligt. Det gör det enklare och mer effektivt att komma igång med systemet, förutom de ekonomiska besparingarna med att anlita en konsult.

Lägg också tid på att definiera leasingperioden, leasingbetalningar, förlängningsmöjligheter och annan relevant information. Om du har frågor om hur du hittar detta i dina avtal rekommenderar vi att du kontaktar revisorn eller direkt med mjukvaruföretaget. Dessa är ofta personer med en djup förståelse för IFRS 16.

4. Definiera diskonteringsräntan på dina kontrakt

Ett viktigt steg i IFRS 16-hanteringen är att fastställa den diskonteringsränta som används för att diskontera framtida kassaflöden av leasingbetalningar och leasingförpliktelser. Detta kan variera beroende på geografi, leasingtid och underliggande tillgång, men det är vanligt att företag använder räntor som är lika med finansiering av köpet av tillgången, t.ex. räntan på köp av bil eller köp av kontorslokal. De flesta använder sig av hyresgästens marginalutlåningsränta, som definieras som den ränta som hyresgästen i en liknande ekonomisk miljö skulle behöva betala för att under en liknande period och med liknande säkerhet låna ett belopp som krävs för att förvärva en tillgång av liknande värde till nyttjanderättstillgången .

Läs mer: Beräkningar enligt IFRS 16

5. Integrationer

En programvara för hantering av IFRS 16-kontona bör även kunna integreras med flera stödsystem, till exempel företagets redovisnings- eller konsolideringssystem. Genom att automatisera delar av bokföringen med redovisningssystemet kommer du att uppleva stora besparingar i tid och säkerställa efterlevnad av IFRS. Detta är en av flera anledningar till att du bör ersätta Excel-lösningen med ett IFRS 16-system.

6. Uppföljning och intern kontroll

Uppföljning och intern kontroll är avgörande i redovisningen. Ingen revisor eller revisor vill lämna över ett konto med fel eller brister. Mjukvaran du väljer ska innehålla bra lösningar för att bevaka, följa upp och genomföra intern kontroll av redovisningen och leasingavtal.

Möjligheter med ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16, kan hjelpe virksomheter med implementering av IFRS 16 og alle aspekter ved overholdelse av IFRS 16-standarden. Med enkel installation och god användarvänlighet säkerställer du god efterlevnad av regelverket. IFRS 16-lösningen är ett effektivt och säkert verktyg som är utvecklat på Microsoft 365, så att all data lagras i företagets egen miljö. Detta säkerställer datasäkerheten för dina kontrakt, men säkerställer också att du alltid har tillgång till dina kontrakt.

Share Control IFRS 16 løsning til Microsoft 365

Effektivisera importen av leasingavtal för ett stort antal leasingavtal från samma leasingbolag som stora billeasingflottor, genom att använda importmodulen i systemet. Funktionen gör det möjligt att månadsvis importera all avtalsdata till lösningen och sedan kommer systemet automatiskt att hantera ändringar av hyresavtalen under perioden. En lösning som är särskilt populär för vanlig billeasingimport från olika leasingbolag som gör billeasing mycket lättare att följa upp. På så sätt säkerställer du en effektiv och optimerad process från import av hyreskontrakt till hyresklassificering i slutet.

Vanliga frågor om IFRS 16-systemet

Interessert i å vite mer om Share Control IFRS 16?

Boka en demo av ShareControl IFRS 16 här

About The Author