ShareControl IFRS 16 vs Excel – här är fördelarna

ShareControl IFRS 16 vs Excel – här är fördelarna

Använder du Microsoft Excel eller liknande kalkylblad för att hantera efterlevnad av hyres- och leasingavtal som omfattas av kraven i IFRS 16? Det finns många anledningar till varför du bör ersätta Excel med en IFRS 16-lösning.

Genom att anta en mjukvara för hantering av IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, säkerställer du korrekt data, lite administration och ett enkelt sätt att hantera IFRS 16. Det finns många fördelar med att använda ShareControl IFRS 16 jämfört med andra system eller egna Excel-modeller.

Vi på Share Control AS har en lång bakgrund inom revision och koncernrapportering, så vi förstår våra kunders behov och kan svara på tekniska frågor från deras utgångspunkt.

Terje Glesaaen, general manager Share Control AS.

Artikel av Terje Glesaaen

IFRS 16 hantering i Excel vs IFRS 16 mjukvara

Många företag använder fortfarande egna modeller i Excel som de själva har utvecklat för att beräkna och rapportera IFRS 16. ShareControl IFRS 16 ger korrekt rapportering och stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrning, såsom uppföljning av kontrakt och effektiv dokumenthantering. Lösningen har även många andra funktioner som inte kan göras på egen hand. Dessutom finns en lösning för kvalitetskontroll av beräkningarna.

– Systemet garanterar korrekta beräkningar och rapportering, en annan stor fördel är att ingen data lagras externt.

Säkerhet

Share Control installeras som ett tillägg, enkelt uttryckt som en app, ovanpå Microsoft 365 som förfinar och strukturerar den funktionalitet som redan finns i Microsoft 365. Allt lagras därför på SharePoint, Microsoft 365 lagringsutrymme. Av den anledningen är det enkelt att flytta data utan att riskera dataförlust.

– Vi ser att fler och fler börjar leta efter applikationer som kan placeras ovanpå Microsoft 365, eftersom det är lättare att hantera programmen själva.

Kostnadseffektivitet

Det är kostnadseffektivt för användaren då det kräver mindre administration och eftersom beräkningarna görs i en separat beräkningsmodell är det lätt att navigera och eventuella fel kan snabbt uppdateras. Dessutom är beräkningarna snabbare och kan hantera tusentals kontrakt samtidigt i ”gruppräknare”.

– Vår erfarenhet är att kunderna anpassar sig väldigt snabbt till lösningen och när systemet väl är installerat går allt automatiskt. För den som behöver det finns vi till hands men vi har även en lättanvänd guide.

IFRS 16-hantering under Covid 19

IFRS 16

Konsekvensen av Corona-pandemin har inneburit att många avtal kommer att omförhandlas och ändringar måste registreras i enlighet med IFRS 16. Ett bra system kommer att kunna hantera detta på ett effektivt och korrekt sätt.

– Det blir en utmaning för många företag att genomföra förändringarna. Med ShareControl IFRS 16 är det enkelt att göra korrigeringar utan att behöva byta många olika platser. En annan fördel med en tredjepartsleverantör som Share Control är att du slipper att en enda person har hela beräkningsfilen lagrad lokalt hos sig. Det finns också fördelar med att Share Control redan har många kunder som använder systemet.

Läs mer om ShareControl IFRS 16

– Vi har över 500 användare, varav många är stora företag, inklusive Aker Solutions. Det gör att vi hela tiden får feedback och gör förbättringar. Användare betalar för att kontinuerligt skapa nya versioner, uppdateringar och se till att allt fungerar som det ska. IFRS 16 är komplicerat och vårt jobb är helt enkelt att följa vad som händer, säger Terje Glesaaen, general manager för Share Control.

Läs mer om hanteringen av IFRS 16 under Covid-19

About The Author