Få en överblick över avtal och kontrakt i Microsoft 365

Få en överblick över avtal och kontrakt i Microsoft 365

Share Control har utvecklat avtalslösningar och avtalslösningar baserade på SharePoint i Microsoft 365. Detta säkerställer att dokument och avtal är lättillgängliga i den molnbaserade Microsoft-miljön och förvaras säkert. Med våra avtalslösningar får du en bra överblick över företagets alla avtal och dess skyldigheter, var du än befinner dig.

Behov av att kunna ta snabba beslut har ökat drastiskt och då är det särskilt viktigt att ha en överblick över alla företagets avtal och förpliktelser.

Få en överblick över alla avtal och kontrakt

De allra flesta har upplevt de utmaningar som är förknippade med att lagra data på olika platser, eller med en dålig struktur. Utan ett system för effektiv avtalshantering kan viktiga dokument lätt gå förlorade eller förbises.

Med ShareControl Contract får du en heltäckande överblick över alla dina avtal och kontrakt samlade på ett ställe. Kontraktshanteringssystemet ger dig möjlighet att enkelt organisera, hantera och följa upp alla dokument på SharePoint. Eftersom plattformen är byggd på kundens egen hyresgäst i Microsoft 365 säkerställs efterlevnad av GDPR och integritetsfrågor – då uppgifterna lagras internt hos kunden.

Ställ in varningar för viktiga framtida datum, sök efter specifika kontrakt och generera detaljerade rapporter med några få klick i Power BI. Det gör det lättare att säkerställa att inga avtal går under radarn, och att alla avtal följs upp i tid. Med ShareControl Contract kan du enkelt sätta upp metadata på varje enskilt kontrakt, så att du får kvarstående skyldigheter på ingångna avtal, t.ex. hyresavtal.

Läs också: Vilka är de totala kostnaderna och skulderna för dina kontrakt?

Funktioner i ShareControl-avtalet

ShareControl Contract är lätt att installera och anpassa, så att du snabbt kan komma igång med systemet. Några av de viktigaste funktionerna i systemet inkluderar:

 • Säker, fullständig, snabb och korrekt finansiell rapportering: kassaflöde, kostnadsprognoser, risk och efterlevnad
 • Hantera kontraktsförnyelser, uppsägningar och prestationsöversikter proaktivt. med aviseringsfunktionen från Power Automate
 • Bättre hantering av ekonomiska resultat
 • Optimera rutiner för redovisning, due diligence och efterlevnad
 • Baserat på Microsoft 365 – Alla kontrakt lagras säkert och tillgängligt
 • Power BI Dashboard ger bra sökmöjligheter och enkel tillgång till rapporter, nyckeltal och kontrakt
 • Integration till IFRS 16-systemet, ShareControl IFRS 16
 • Vi importerar enkelt kontraktsdata från er tidigare lösning

Redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16

Tillsammans med avtalshanteringssystemet, ShareControl Contract, har vi utvecklat ett system för effektiv hantering av leasingavtal enligt IFRS 16 samt finansiella leasingavtal som NRS 14 i Norge, K3 i Sverige och Bokföringsklass C i Danmark. ShareControl IFRS 16 gör redovisning av leasing- och hyresavtal enklare.

ShareControls IFRS 16 inkluderar:

 • Import av hyresdata.
 • Guidad process för att fastställa hyresklassificering
 • Automatiserade beräkningar.
 • Periodiska justeringar och bokföringsposter.
 • Integrera automatisk rapportering i ditt redovisnings- eller konsolideringssystem
 • Rapportering via Power BI och Excel
 • Inkluderar spårbarhet för periodiska och årliga förändringar

På deras Microsoft 365-plattform

Med avtalshantering och avtalslösningar från Share Control får du ett kraftfullt verktyg baserat på molnlösningen Microsoft 365. Det betyder att alla kontrakt och data lagras säkert i Microsofts moln, vilket ger dig högsta nivå av säkerhet, användarvänlighet, integritet, lagring och åtkomsthantering.

Genom att anta ShareControl Contract och ShareControl IFRS 16 kan du dra fördel av hela Microsoft 365-familjen, inklusive integrationer med Power BI, Dynamics 365, Excel och mer. Detta gör det enkelt att koppla ihop färdiga gränssnitt för kontrakt, rapporter och analyser som ger dig full kontroll och insyn i dina avtal och kontrakt.

Optimera ditt företags avtalshantering med ShareControl Contract och upplev fördelarna med en lösning som är säker, användarvänlig och effektiv.

Läs vad våra kundreferenser säger om oss och våra lösningar.

Intresserad av att veta mer om ShareControls lösningar?

About The Author