Få oversikt over avtaler og kontrakter i Microsoft 365

Home » Uncategorized @no » Få oversikt over avtaler og kontrakter i Microsoft 365

Share Control har utviklet kontraktløsninger og avtaleløsninger basert på SharePoint i Microsoft 365. Dette sikrer at dokumenter og avtaler er lett tilgjengelige i det skybaserte Microsoft miljøet og lagres sikkert. Med våre kontraktsløsninger får du en god oversikt over alle selskapets avtaler og dets forpliktelser uansett hvor enn dere er.

Behovet for å kunne ta raske beslutninger har økt dramatisk, og det er spesielt viktig å ha oversikt over alle selskapets avtaler og forpliktelser.

Få oversikt over alle avtaler og kontrakter

De aller fleste har opplevd utfordringene knyttet til lagring av data på forskjellige steder, eller med en dårlig struktur. Uten et system for effektiv avtalehåndtering kan viktige dokumenter lett bli borte eller oversett.

Med ShareControl Contract får du en omfattende oversikt over alle dine avtaler og kontrakter samlet på ett sted. Kontraktsstyringssystemet gir deg muligheten til å enkelt organisere, administrere og følge opp alle dokumenter på SharePoint. Ettersom plattformen bygges på kundens egen tenant i Microsoft 365 sikres overholdelse av GDPR- og personvern problematikk – da dataen lagres internt hos kunden.

Sett opp varslinger for viktige fremtidige datoer, søk opp spesifikke kontrakter og generer detaljerte rapporter med noen få klikk i Power BI. Dette gjør det lettere å sikre at ingen avtaler går under radaren, og at alle kontrakter følges opp i tide. Med ShareControl Contract, kan du enkelt sette opp metadata på hver enkelt kontrakt, slik at du får gjenstående forpliktelser på inngåtte avtaler, f.eks. husleieavtaler.

Les også: Hva er de totale kostnadene og forpliktelsene til kontraktene dine?

Funksjoner i ShareControl Contract

ShareControl Contract er enkel å installere og tilpasse, slik at dere raskt kan komme i gang med systemet. Noen av de sentrale funksjonene i systemet inkluderer:

 • Trygg, fullstendig, rask og nøyaktig finansiell rapportering: kontantstrøm, kostnadsprognoser, risiko og samsvar
 • Administrer kontraktsfornyelser, oppsigelser og ytelsesgjennomganger proaktivt. med varslingsfunksjonen fra Power Automate
 • Bedre styring av økonomiske resultater
 • Optimaliser rutiner for regnskap, due diligence og samsvar
 • Basert på Microsoft 365 – Alle kontrakter lagret trygt og tilgjengelig
 • Power BI Dashboard gir gode søkemuligheter og enkel tilgang til rapporter, nøkkeltall og kontrakter
 • Integrasjon til IFRS 16 systemet, ShareControl IFRS 16
 • Vi importerer enkelt kontraktsdata fra deres gamle løsning

Regnskapsføring av leieavtaler etter IFRS 16

Sammen med kontraktshåndtering systemet, ShareControl Contract, har vi utviklet et system for effektiv håndtering av leieavtaler i henhold til IFRS 16 samt finansiell lease som NRS 14 i Norge, K3 i Sverige og Regnskabsklasse C i Danmark. ShareControl IFRS 16 gjør regnskapsføring av leasing og leieavtaler enklere.

ShareControls IFRS 16 inkluderer:

 • Import av leiedata.
 • Veiledet prosess for å fastslå leieklassifisering. 
 • Automatiserte beregninger.
 • Periodiske justeringer og bokføringsoppføringer. 
 • Integrer automatisk rapportering til ditt regnskaps- eller konsolideringssystem. 
 • Rapportering via Power BI og Excel
 • Inkluderer sporbarhet for periodiske og årlige endringer. 

På deres Microsoft 365 plattform

Med avtalehåndtering og kontraktsløsninger fra Share Control får du et kraftig verktøy basert på skyløsningen, Microsoft 365. Dette betyr at alle kontrakter og data lagres sikkert i Microsofts sky, noe som gir deg høyeste grad av sikkerhet, brukervennlighet, personvern, lagring og tilgangsadministrasjon.

Ved å ta i bruk ShareControl Contract og ShareControl IFRS 16 kan du dra nytte av hele Microsoft 365-familien, inkludert integrasjoner med Power BI, Dynamics 365, Excel med mer. Dette gjør det enkelt å tilkoble ferdige grensesnitt for kontrakter, rapporter og analyser, som gir deg full kontroll og innsikt i dine avtaler og kontrakter.

Optimaliser din virksomhets kontraktsstyring med ShareControl Contract og opplev fordelene med en løsning som er sikker, brukervennlig og effektiv.

Les hva kundereferansene våre sier om oss og løsningene våre.

Interesert i å vite mer om ShareControls løsninger?

About The Author