ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

Home » IFRS 16 » ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

Bruger du stadig Microsoft Excel eller lignende regneark til at administrere dine lejemål i overensstemmelse med IFRS 16? Det er tid til at overveje at flytte til dedikeret software, og her er hvorfor.

IFRS 16 løsning vs Excel

Med en specialiseret IFRS 16-løsning som ShareControl IFRS 16 går du ikke bare fra at håndtere data til at optimere hele processen. Ved at vedtage ShareControl IFRS 16 sikrer du nøjagtige data, reducerer den administrative byrde og forenkler hele processen med at overholde IFRS 16-kravene. Men fordelene stopper ikke der. Lad os undersøge, hvorfor dette skift er vigtigt, og hvordan det markant kan forbedre din virksomheds leasingstyring og regnskab.

Læs også: Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 håndtering i Excel vs IFRS 16 programvare

Mange virksomheder anvender stadig proprietære modeller i Excel, som virksomhederne selv har udviklet til beregning og rapportering af IFRS 16. I Excel kan processerne knyttet til IFRS 16 være tidskrævende og ineffektive. Håndtering af leasingkontrakter manuelt i Excel kræver omfattende manuelt arbejde, herunder dataindsamling, formelopsætning og regelmæssige opdateringer. Denne proces er ikke kun ressourcekrævende, men også sårbar over for fejl og unøjagtigheder, som kan føre til forsinkelser og potentielle fejl i rapporteringen.

Læs også: Lejeperiodens længde

Ved at håndtere flere aftaler i manuelle systemer risikerer du at bruge meget tid sammenlignet med en dedikeret IFRS 16-løsning. Ved at implementere et IFRS 16-system kan du frigøre værdifulde ressourcer og tid, som ellers ville blive brugt på manuelt arbejde. Dette giver ikke kun øget effektivitet og præcision, men også mulighed for at fokusere på strategiske tiltag, der kan drive forretningen fremad.

ShareControl IFRS 16 dashboard.

Overholdelse af lovkrav

Selvom Excel er et alsidigt værktøj, kan det være udfordrende at overholde regulatoriske krav som IFRS 16. Excel-metoden kræver manuel opdatering og vedligeholdelse af dataene, hvilket øger risikoen for fejl og unøjagtigheder. Derudover mangler Excel ofte dedikerede funktioner til at håndtere komplekse IFRS 16-scenarier, såsom beregning af leasingforpligtelser og identifikation af variabler, der påvirker balancen og resultatopgørelsen.

Manglen på central IFRS 16-funktionalitet kan føre til manglende overholdelse af regnskabsstandarder og øgede chancer for revisionsproblemer. Med et dedikeret IFRS 16-system som ShareControl IFRS16 er disse funktioner indlejret og optimeret for at sikre nøjagtig rapportering og fuld overholdelse af lovkrav. Dette giver en sikrere og mere pålidelig tilgang til huslejeadministration og regnskab, samtidig med at risikoen for potentielle fejl og konsekvenser reduceres.

Sporbarhed og revisionsspor

Sporbarhed og revisionsspor spiller en afgørende rolle i IFRS 16-overholdelse og regnskabsføring af leasingkontrakter. IFRS-standarderne kræver, at virksomheder opretholder en grundig dokumentation af alle leasingaftaler og de tilhørende regnskabsmæssige behandlinger. Dette omfatter detaljerede oplysninger om leasingvilkår, beregninger af leasingforpligtelser og vurderinger af pengestrømme. Desuden giver sporbarhed og revisionsspor mulighed for at identificere og adressere eventuelle fejl eller uregelmæssigheder i rapporteringen på et tidligt tidspunkt. Dette er med til at forebygge potentielle revisionsproblemer og unøjagtigheder i regnskabsrapporterne, som kan have betydelige økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for virksomheden.

Med sporbarhed og et revisionsspor i et dedikeret IFRS 16-system som ShareControl IFRS 16 kan virksomheder effektivt spore og dokumentere alle ændringer og beslutninger, der er truffet i løbet af lejekontraktens levetid. Dette sikrer, at revisorer og tilsynsmyndigheder kan få adgang til en nøjagtig historik over alle transaktioner og beslutninger i forbindelse med lejemålet.

Hvorfor implementere en IFRS 16-løsning frem for Excel?

Mange bruger stadig Excel-modeller til beregning og rapportering af IFRS 16. Denne metode har sine begrænsninger i forhold til kompleksiteten og omfanget af lejemål, hvilket kan føre til fejl og unøjagtigheder i rapporteringen. Excel-metoden kræver manuel indsamling og organisering af data, hvilket kan være tidskrævende og udsat for fejl. Med den stadigt stigende kompleksitet af IFRS 16-standarderne kan Excel-metoden være utilstrækkelig til at opfylde kravene til nøjagtig og pålidelig rapportering.

Ved at håndtere flere aftaler i manuelle systemer risikerer du at bruge meget tid sammenlignet med en dedikeret IFRS 16-løsning. Implementering af en IFRS 16-løsning som ShareControl IFRS 16 frigiver værdifulde ressourcer og tid, som ellers ville blive brugt på manuelt arbejde. Dette giver ikke kun øget effektivitet og præcision, men også mulighed for at fokusere på strategiske tiltag, der kan drive forretningen fremad.

Med sporbarhed og et revisionsspor i ShareControl IFRS16 kan virksomheder effektivt dokumentere og spore alle ændringer og beslutninger relateret til leasingaftaler. Dette sikrer ikke kun overholdelse af lovkrav, men også tillid og gennemsigtighed i rapporteringsprocessen. Ved at vælge en dedikeret IFRS 16-løsning frem for Excel kan virksomheder opnå fuld overholdelse af regnskabsstandarder og reducere risikoen for potentielle fejl og konsekvenser.

IFRS 16-løsning på Microsoft 365

ShareControl IFRS 16, kan hjælpe virksomheder med implementering af IFRS 16 og alle aspekter omkring overholdelse af IFRS 16-standarden. Løsningen sikrer overholdelse af regnskabsstandarden og gør det nemt at opdage eventuelle fejl med systemets kvalitetskontrol i beregningerne.

Sikkerhed

Share Control er installeret som en tilføjelse, blot udtrykt som en app, oven på Microsoft 365, der forfiner og strukturerer den funktionalitet, der allerede findes i Microsoft 365. Alt er derfor gemt på SharePoint, Microsoft 365 lagerplads. Af den grund er det nemt at flytte data uden at risikere tab af data.

Omkostningseffektivitet med ShareControl IFRS16

ShareControl IFRS16 er en omkostningseffektiv løsning for brugeren, da den kræver mindre administration, og da beregningerne foretages i en separat beregningsmodel, er det nemt at navigere og eventuelle fejl kan hurtigt opdateres. Derudover er beregningerne hurtigere og kan håndtere tusindvis af kontrakter samtidigt i “gruppeberegnere”.

Vores erfaring er, at kunderne hurtigt tilpasser sig løsningen, og når først systemet er installeret, kører alt automatisk. For dem, der har brug for det, er vi lige ved hånden, men vi har også en brugervenlig guide.

– Ragnar Bryne, Administrerende direktør for Share Control AS

IFRS 16 håndtering under Covid 19

Konsekvensen af ​​Corona-pandemien har betydet, at mange aftaler vil blive genforhandlet og ændringer skal registreres i henhold til IFRS 16. Et godt system vil kunne håndtere dette på en effektiv og korrekt måde.

– Det bliver en udfordring for mange virksomheder at gennemføre ændringerne. Med ShareControl IFRS 16 er det nemt at lave rettelser uden at skulle skifte mange forskellige steder. En anden fordel ved en tredjepartsudbyder som Share Control er, at du undgår, at en enkelt person har hele beregningsfilen gemt lokalt hos sig. Der er også fordele ved, at Share Control allerede har mange kunder, der bruger systemet.

Få mere at vide om ShareControl IFRS 16

– Vi har over 500 brugere, hvoraf mange er store virksomheder, herunder Aker Solutions. Det betyder, at vi hele tiden får feedback og laver forbedringer. Brugere betaler for løbende at skabe nye versioner, opdateringer og sørge for at alt fungerer som det skal. IFRS 16 er kompliceret, og vores opgave er simpelthen at følge med i, hvad der sker, siger Ragnar Bryne, general manager for Share Control.

Læs mere om håndteringen af ​​IFRS 16 under Covid-19

About The Author