IFRS 16

IFRS 16

Alla börsbolag är från 1. Januari 2019 skyldiga att följa IFRS 16, och för detta behöver de en IFRS 16-lösning. ShareControl has developed an IFRS 16 system, integrated in Microsoft 365, which is available in the ALSO Cloud Marketplace and Microsoft App Source.

IFRS 16 ersatte den tidigare tillämpliga IAS 17 och måste användas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019. ShareControl har lanserat en ny tjänst för hantering av leasingavtal i enlighet med den nya redovisningsstandarden IFRS 16.

Vi har utvecklat lösningen i SharePoint, och den fungerar som ett tillägg till Microsoft 365.

Ragnar Bryne, Operations Manager på Share Control AS

Då lösningen är gjord i Microsoft 365 kan kunden logga in via sitt Office-konto och det är en standardiserad mjukvara som är enkel att implementera och komma igång med.

IFRS 16 håndtering

Alla behöver en lösning

Den nya standarden har införts och många börsbolag letar efter en lösning. Därför är ShareControl nu i den lyckliga situationen att kunder kommer till dem.

  • Det är många som letar efter en IFRS 16-lösning, och som kontaktar oss. Så vitt jag vet är vi de enda som levererar en sådan lösning i Microsoft 365, säger Bryne.
  • De stora konsultbolagen, som KPMG, Deloitte, PwC och EY fungerar också som ambassadörer för oss eftersom de vill att deras kunder ska ha en lösning de har god erfarenhet av. Det här är tungt material som kräver expertis och bra upplägg, fortsätter Bryne

Vad är alternativet till att välja sin lösning?

  • Det finns några som använder Excel, och gör egna layouter och beräkningar där. Det går bra att börja i Excel och hitta en startbalans. Men när man går in i produktionen och börjar rapportera behöver man en lösning som värnar standarden på ett bra sätt, säger Bryne och tillägger
  • Flera av de stora konsultföretagen säger att om man har mer än ett kontrakt så behöver man en lösning.

Varför?

  • Eftersom det blir svårt att manuellt underhålla det du behöver enligt lagkrav; förändringar, indexjusteringar och uppsägningar av hyresavtal.

Med ShareControl Contract & IFRS 16 får företagen en beprövad modell som yrkeskåren känner till och litar på. Alla ändringsloggar finns i lösningen.

Därför bör IT-partners sälja lösningen

För IT Partners är detta en produkt som kan användas både vid försäljning till nya kunder, och som ett mervärde till befintliga kunder för att knyta dem närmare.

  • Har man noterat företag som kunder kan man ta för givet att de behöver ett system, säger Bryne.

Genom att implementera lösningen hos kunden kopplar du kunden närmare.

  • Du binder företag till dig själv under en längre period. Eftersom det är höga byteskostnader är det sällsynt att företag vill byta ett sådant system när de väl har många avtal liggandes. Förutom hyresavtal kan systemet även användas för att hantera andra avtal, förklarar Bryne.

I förhållande till nya kunder, bland börsbolag, kan lösningen bli en bra försäljning: ”Vi sätter upp Microsoft 365 med önskad användarstruktur, integrerat med ett avtalshanteringsverktyg som säkerställer att hyresavtal hanteras i enlighet med IFRS 16”.

Läs också: Svårt att välja IFRS 16 mjukvara?

About The Author