Varför ersätta Excel med IFRS 16-programvara?

Varför ersätta Excel med IFRS 16-programvara?

För att säkerställa att uppföljning och rapportering av hyresavtal är i enlighet med IFRS 16 kommer du med tiden att märka att Excel inte är optimalt och inte helt tillförlitligt. I den här artikeln kan du läsa vilka möjligheter du har med en IFRS 16-mjukvara, och varför du bör ersätta Excel med IFRS 16-mjukvara.

Varför ersätta Excel med IFRS 16-programvara

Hanteringen av leasingavtal enligt IFRS 16 kan vara en komplicerad process, ändå finns det lösningar för att effektivisera och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Det ska vara enkelt att säkerställa korrekt redovisning av IFRS 16, detta gäller även insamling av information och data från hela koncernen.

I en artikel i Revision och redovisning av Terje Glesaaen och Serge Fjærvoll framgår det att företag har många personer och funktioner involverade i IFRS 16-hantering. Det konstateras också att de flesta företag använder extern programvara för hantering, men att få har en färdig lösning.

IFRS 16 håndtering i Excel

IFRS 16 hantering med Excel

Leasing är ett flitigt använda alternativ för att finansiera en tillgång. Detta är ett avtal mellan två parter, där en part ges rätt att använda tillgången i utbyte mot periodiska betalningar. Nyttjanderätten övergår därför från uthyraren till hyrestagaren. För börsnoterade bolag ska dessa avtal redovisas enligt IFRS 16, men kan detta göras i Excel?

Microsoft Excel kan användas för att hantera IFRS 16, men gör processerna betydligt mer manuella och tidskrävande än med mjukvara. Den ekonomiska rapporteringen kan inte heller garanteras genom manuellt arbete, eftersom det finns många ställen där fel kan uppstå.

IFRS 16 programvara

Vid hanteringen av hyresavtalen är det viktigt att identifiera hyresavtalen, om detta block består av många olika avtal – ökar komplexiteten. De flesta rådgivare och mjukvaruleverantörer rekommenderar därför att företag ersätter Excel med IFRS 16-programvara såsom registrering av kontrakt och information för att göra beräkningar.

Fördelarna med mjukvara för hantering av IFRS 16 är många, men de viktigaste inom redovisning är korrekt rapportering, effektivisering av processer och optimerad lagring av kontrakt.

I ShareControl IFRS 16 kan användaren lyfta fram förändringar och visa hyresavtal på ett sätt som ger nya möjligheter att följa upp och effektivisera. Med förinställda beräkningsmodeller som har underlättat full kontroll och spårning av hela bokföringsprocessen är detta en bra lösning för koncernen.

Share Controls lösning för IFRS 16-hantering är installerad på användarens Microsoft 365-konto, så att all data lagras internt i företaget och inte hos tredje part. Detta säkerställer optimal lagring av kontrakten, då dessa ligger på sin egen plattform – och du förlorar aldrig åtkomst, även om du skulle byta leverantör i framtiden.

Läs också: Implementering av IFRS 16 före notering

Med automatiska beräkningar inbyggda i systemet kan du använda IFRS 16 programvara för att effektivisera de flesta rapporter. Samtidigt kan revisorer säkerställa korrekt rapportering genom systemets inbyggda vägledning för att fastställa hyresklassificering.

Share Control IFRS 16

Gör redovisningen av leasing- och hyresavtal enligt IFRS 16 enklare. Spara tid och säkerställ korrekt finansiell rapportering med vårt användarvänliga IFRS 16-system.

  • Sparar tid
  • Bringar kontroll
  • Ger uppföljning
  • Medför mätbara mål
  • Förbättrar resultatet

Jämfört med Excel så sköter Share Control IFRS 16 alla beräkningar och ni får ut rapporter som ni kan jämföra och lägga upp i de olika perioderna. Alla beräkningar sköts med automatik vilket är en stor fördel. Ni kan känna er trygga med att siffrorna blir korrekta. Vårt budskap är därför tydligt, du bör ersätta Excel med IFRS 16 mjukvara.

Share Control erbjuder en lösning som är mycket enkel att installera och fullt kompatibel med Microsoft 365 och dina affärssystem. Vi berättar gärna mer om hur vi kan underlätta er redovisning på ett långsiktigt och hållbart sätt.

About The Author