IFRS 16 løsning

IFRS 16 løsning

Alle børsnoterede selskaber er fra 1. januar 2019 forpligtet til at følge IFRS 16, og til dette har de brug for en IFRS 16 løsning. ShareControl har udviklet et IFRS 16-system, integreret i Microsoft 365, som er tilgængeligt i ALSO Cloud Marketplace og Microsoft App Source.

IFRS 16 erstattede den tidligere gældende IAS 17 og skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1 januar 2019. ShareControl har lanceret en ny service til håndtering af leasingaftaler i henhold til den nye regnskabsstandard IFRS 16.

Vi har udviklet løsningen i SharePoint, og den fungerer som et tilføjelsesprogram til Microsoft 365.

Ragnar Bryne, Operations Manager hos Share Control AS

Da løsningen er lavet i Microsoft 365, kan kunden logge ind via sin Office-konto, og det er en standardiseret software, der er nem at implementere og komme i gang med.

IFRS 16 håndtering

Alle har brug for en løsning

Den nye standard er indført, og mange børsnoterede virksomheder leder efter en løsning. Derfor er ShareControl nu i den heldige situation, at kunderne kommer til dem.

  • Der er mange mennesker, der leder efter en IFRS 16-løsning, og som kontakter os. Så vidt jeg ved, er vi de eneste, der leverer sådan en løsning i Microsoft 365, siger Bryne.
  • De store konsulentvirksomheder, såsom KPMG, Deloitte, PwC og EY fungerer også som ambassadører for os, fordi de ønsker, at deres kunder skal have en løsning, de har god erfaring med. Det er tungt materiale, som kræver ekspertise og godt setup, fortsætter Bryne

Hvad er alternativet til at vælge deres løsning?

  • Der er nogle der bruger Excel, og laver deres egne layout og beregninger der. Det er fint at starte i Excel og finde en startbalance. Men når man går i produktion og begynder at rapportere, har man brug for en løsning, der sikrer standarden på en god måde, siger Bryne og tilføjer.
  • Flere af de store konsulentvirksomheder siger, at hvis man har mere end én kontrakt, skal man have en løsning.

Hvorfor?

  • Fordi det vil være svært manuelt at vedligeholde det, du har brug for i henhold til lovkrav; ændringer, indeksreguleringer og opsigelser af lejemål.

Med ShareControl Contract & IFRS 16 får virksomhederne en gennemprøvet model, som fagmiljøet er bekendt med og har tillid til. Alle ændringslogs er i løsningen.

Derfor bør IT-partnere sælge løsningen

For IT Partnere er dette et produkt, der både kan bruges i salg til nye kunder, og som en merværdi til eksisterende kunder for at knytte dem tættere sammen.

  • Hvis man har børsnoterede virksomheder som kunder, kan man tage det for givet, at de har brug for et system, siger Bryne.

Ved at implementere løsningen hos kunden forbinder du kunden tættere.

  • Du binder virksomheder til dig selv i en længere periode. Da der er høje skifteomkostninger, er det sjældent, at virksomheder ønsker at skifte sådan et system, når de først har mange aftaler liggende. Udover lejeaftaler kan systemet også bruges til at håndtere andre aftaler, forklarer Bryne.

I forhold til nye kunder, blandt børsnoterede virksomheder, kan løsningen være et godt salg: “Vi sætter Microsoft 365 op med den ønskede brugerstruktur, integreret med et aftalebehandlingsværktøj, der sikrer, at leasingaftaler håndteres i overensstemmelse med IFRS 16”.

Læs også: Svært at vælge IFRS 16 software?

About The Author