IFRS 16

Fordeler med IFRS 16 og sentralisert leieregnskap

Fordelene med IFRS 16 går utover åpenhet og samsvar. I denne artikkelen vil vi utdype hvilke fordeler IFRS 16 programvarestøtte kan gi for organisasjoner som allerede har implementert IFRS 16, og for organisasjoner som vurderer overgang til IFRS-standarder i sin finansielle rapportering. Sentralisering av leieregnskapet under IFRS 16 gir en strukturert tilnærming og robust løsning … Les mer

Finansiell leasing: Slik skal det behandles i regnskapet

Hva er finansiell leasing? Finansiell leasing er en form for leieavtale hvor leietaker i praksis får de økonomiske fordelene og risikoene ved eierskap av et anleggsmiddel, uten å eie det juridisk. Det innebærer at leietaker får rett til å bruke eiendelen over en betydelig del av dets økonomiske levetid i bytte mot periodiske leiebetalinger. Ved … Les mer

Hva er IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den? Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Hva er IFRS 16? IFRS er et … Les mer

Beregninger etter IFRS 16

Kalkulasjoner og beregninger etter IFRS 16

IFRS 16 ble introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskapsstandarden har medført betydelige endringer i måten selskaper skal regnskapsføre sine leieavtaler på. Den største endringen er at de virksomheter som rapporterer etter IFRS nå skal balanseføre de fleste leieavtalene, noe som innebærer å regnskapsføre flere variabler enn i IAS 17. I denne … Les mer

Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Så langt i 2023 har syv selskaper blitt notert på Oslo Børs, hvor den siste var Norconsult. På Euronext, som er en del av Oslo Børs, er det i 55 selskaper som har blitt børsnotert. Alle disse virksomhetene er pålagt å regnskapsføre leasing og leieavtaler i regnskapet etter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering … Les mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

IFRS 16 Excel

Benytter du fortsatt Microsoft Excel eller lignende regneark for å administrere dine leieavtaler i samsvar med IFRS 16? Det er på tide å vurdere overgangen til dedikert programvare, og her er hvorfor. IFRS 16 løsning vs Excel Med en spesialisert IFRS 16-løsning som ShareControl IFRS 16, går du ikke bare fra å håndtere data til … Les mer

Fremleie og IFRS 16

Fremleie etter IFRS 16

Fremleie   IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.    Hvis den underliggende eiendelen leies med en leieperiode på ti år, har … Les mer

IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 Leieperiode

IFRS 16, som trådte i kraft fra og med 1. januar 2019, introduserte en omfattende regnskapsstandard for leieavtaler som erstattet den tidligere standarden IAS 17. En av de sentrale aspektene ved IFRS 16 er bestemmelsen av leieperiodens lengde, som har vesentlige implikasjoner for selskapenes regnskapsføring og finansielle rapportering. IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde  Vurdering … Les mer

Revurderinger og modifiseringer av leieavtaler vs IFRS 16

Revurderinger og modifiseringer etter IFRS 16

IFRS 16 beregning av revurderinger og modifiseringer   Det er viktig ved en IFRS 16 beregning å skille mellom revurderinger og modifiseringer for korrekt regnskapsførsel.   Revurderinger er justering av leiebetalinger fra kontraktsmessige leiejusteringsmekanismer, og en revurdering om leietaker er rimelig sikker på å utøve (eller ikke utøve) en opsjon i den opprinnelige kontrakten.    Revurdering av opprinnelig … Les mer