IFRS 16

Hva er IFRS 16?

Hva er IFRS 16 og hvem er pliktige

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den? Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Hva er IFRS 16? IFRS er et … Les mer

Beregninger etter IFRS 16

Kalkulasjoner og beregninger etter IFRS 16

IFRS 16 ble introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskapsstandarden har medført betydelige endringer i måten selskaper skal regnskapsføre sine leieavtaler på. Den største endringen er at de virksomheter som rapporterer etter IFRS nå skal balanseføre de fleste leieavtalene, noe som innebærer å regnskapsføre flere variabler enn i IAS 17. I denne … Les mer

Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Så langt i 2023 har syv selskaper blitt notert på Oslo Børs, hvor den siste var Norconsult. På Euronext, som er en del av Oslo Børs, er det i 55 selskaper som har blitt børsnotert. Alle disse virksomhetene er pålagt å regnskapsføre leasing og leieavtaler i regnskapet etter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering … Les mer

IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål

IFRS 16 vurderinger

IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål   IFRS 16 er en omfattende regnskapsstandard som krever god oversikt og forståelse for hvordan leiekontrakter skal reflekteres i regnskapet. Les noen sentrale spørsmål og svar rundt IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler.

Fremleie og IFRS 16

Fremleie etter IFRS 16

Fremleie   IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.    Hvis den underliggende eiendelen leies for ti år, har en resterende økonomisk … Les mer

IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 Leieperiode

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde   Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført … Les mer

Revurderinger og modifiseringer av leieavtaler vs IFRS 16

Revurderinger og modifiseringer etter IFRS 16

IFRS 16 beregning av revurderinger og modifiseringer   Det er viktig ved en IFRS 16 beregning å skille mellom revurderinger og modifiseringer for korrekt regnskapsførsel.   Revurderinger er justering av leiebetalinger fra kontraktsmessige leiejusteringsmekanismer, og en revurdering om leietaker er rimelig sikker på å utøve (eller ikke utøve) en opsjon i den opprinnelige kontrakten.    Revurdering av opprinnelig … Les mer

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Valg av IFRS 16-programvare

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være stor, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16. Artikkel av Terje Glesaaen ShareControl IFRS 16 system håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren … Les mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

IFRS 16 Excel

Bruker du Microsoft Excel eller ligende regneark for å håndtere etterlevelse av leie- og leasingavtaler som dekkes av kravene i IFRS 16? Det finnes mange grunner til hvorfor du bør erstatte Excel med en IFRS 16 løsning. Ved å ta i bruk en programvare for håndtering av IFRS 16, slik som ShareControl IFRS 16, sikrer … Les mer

IFRS 16 leasing

Artikkel av Terje Glesaaen IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16. Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS 16 leasing. For selskap som benytter IFRS, er 2019 det første … Les mer