IFRS 16

Fremleie og IFRS 16

Fremleie   IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.    Hvis den underliggende eiendelen leies for ti år, har en resterende økonomisk … Les mer

IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde   Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført … Les mer

Revurderinger og modifiseringer av leieavtaler vs IFRS 16

IFRS 16 beregning av revurderinger og modifiseringer   Det er viktig ved en IFRS 16 beregning å skille mellom revurderinger og modifiseringer for korrekt regnskapsførsel.   Revurderinger er justering av leiebetalinger fra kontraktsmessige leiejusteringsmekanismer, og en revurdering om leietaker er rimelig sikker på å utøve (eller ikke utøve) en opsjon i den opprinnelige kontrakten.    Revurdering av opprinnelig … Les mer

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16. Artikkel av Terje Glesaaen ShareControl IFRS 16-programvare håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren leveres … Les mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet med andre systemer eller egne Excel modeller. – Vi som jobber i Share Control har bakgrunn innen revisjon og konsernrapportering, så vi … Les mer

IFRS 16 leasing

Artikkel av Terje Glesaaen IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16. Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS 16 leasing. For selskap som benytter IFRS, er 2019 det første … Les mer

IFRS 16 system og veien videre

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. I denne delen av artikkelen vil vi diskutere IFRS 16 system og problemstillinger som vil oppstå før eller senere for de fleste foretakene. Ved valg … Les mer

IFRS 16 beregning

Artikkel av Terje Glesaaen Bestem diskonteringsrenten for leieavtalen For IFRS 16 er beregning og fastsettelse av renten som skal brukes ved diskontering av leiekontrakter for å bestemme leieforpliktelsen, en av de viktigste vurderingene som en leietaker må gjøre. Diskonteringsrenten vil påvirke både gjeldens størrelse og finansieringskostnadene som kan henføres til gjelden. Hva skal brukes til … Les mer