IFRS 16 hva er en leasingavtale

Artikkel av Terje Glesaaen

Hva er en leieavtale. Hvordan bør dette være definert for anvendelse av IFRS 16 leasing?

IFRS, 16 hva er en leasingavtale? Ifølge standarden er definisjonen «en avtale, eller en del av en avtale, som vil overføre retten til bruk for et aktivum (den underliggende eiendelen) for en viss tid i bytte mot kompensasjon». Spørsmålet er avgjørende for å kunne besvare hvorvidt en eiendel utgjør en leieavtale i henhold til IFRS 16. Alle kriterier burde være møtt, for at avtalen skal betraktes som en leieavtale.

Tre saker for IFRS 16, hva er en leasingavtale

Det første spørsmålet for IFRS 16. Hva er en leieavtale knyttet til, om avtalen er knyttet til en identifisert eiendel eller ikke. Tilgang til eiendelen kan uttrykkes eksplisitt i avtalen. For eksempel, på 1990-tallet, Europaparlamentet ved å henvise til bestemte lokaler, en bil med et registreringsnummer eller en datamaskin med et identifikasjonsnummer. Imidlertid kan eiendelen også være implisitt uttrykt av leverandøren, ikke å ha den praktiske muligheten til å erstatte eiendelen i en periode. Sistnevnte gjelder for eksempel vanligvis kopi maskiner. Selv om leverandøren har rett til å erstatte en kopimaskin med kunden for en annen, vil det trolig koste leverandøren mer å gjennomføre utveksling enn man kunne tjene på å bytte. I alle fall er kopimaskinen et identifisert aktivum.

Det andre spørsmålet for IFRS 16. Hva som er en lease handler om hvorvidt leieavtalen mottar i hovedsak alle de økonomiske fordelene fra tilgang til objektet.  En forpakter som har en avtale for en eiendel som brukes av flere partier kan sjelden anses å motta vesentlig alle økonomiske fordeler. Hvis avtalen ikke er knyttet til fysisk adskilte deler av et større aktivum. Det kan for eksempel referere til en fiberkabel som brukes til å overføre data. Hvis bare én part har rett til å bruke fiberkabelen, kan dette føre til den konklusjon at avtalen utgjør en leieavtale. Men hvis forpakter ikke er berettiget til i hovedsak alle økonomiske fordeler, utgjøre avtalen ikke en leieavtale i henhold til IFRS 16 hva er en leasingavtale.

Til slutt, hva er definisjonen av en leieavtale? Det tredje spørsmålet gjelder om forpakter bestemmer bruken av eiendelen. Det avgjørende er hvem som styrer formålet med og hvordan eiendelen brukes. Dette er tilfellet, for eksempel vanligvis ikke som praktisk talt håndterer en eiendel. En maskin som krever en spesiell førerkort for å få utført ikke nødvendigvis må utelukkes fra å være en leieavtale.  Selv om leverandøren gir kunden slike sjåfører. Det avgjørende er hvem som bestemmer hva som skal utføres med maskinen og når. Det vil si den som styrer formålet med og hvordan maskinen brukes.

Les mer om IFRS 16 Leasing