IFRS 16 leasingavtale – hva er en leasingavtale

Home » IFRS 16 » IFRS 16 leasingavtale – hva er en leasingavtale

Artikkel av Terje Glesaaen

IFRS 16, som omhandler leiekontrakter (leasingavtaler), medfører store endringer foretak som leier driftsmidler. Regnskapsstandarden har vært standard for børsnoterte selskaper siden 2019. Men for å forstå regnskapsstandarden, er det viktig å vite hva en leie/- leasingavtale er.

Hva er en leieavtale?

En leieavtale en kontrakt som overfører retten til å bruke en eiendel for en periode mot et vederlag. Det er dermed en forutsetning at retten til å bruke eiendelen blir overført fra selger til leietaker, mot et økonomisk vederlag. Den identifiserte eiendelen kan også være en del av en eiendel, typisk lokaler i form av en etasje eller lignende. I dette tilfelle, vil bygningen være eiendelen, mens etasjen eller lokalet blir en del av eiendelen.

Hva er en leieavtale etter IFRS 16?

IFRS, 16 hva er en leasingavtale? Ifølge standarden er definisjonen «en avtale, eller en del av en avtale, som vil overføre retten til bruk for et aktivum (den underliggende eiendelen) for en viss tid i bytte mot kompensasjon». Spørsmålet er avgjørende for å kunne besvare hvorvidt en eiendel utgjør en leieavtale i henhold til IFRS 16. Alle kriterier burde være møtt, for at avtalen skal betraktes som en leieavtale.

Les også: IFRS 16 vurderinger og fortolkning av leieavtaler gir mange spørsmål.

Leieavtaler etter IFRS 16 omfatter kun avtaler om leie av fysiske anleggsmidler som driftsmidler, eiendom, produksjonsanlegg mv. En leieavtale etter IFRS 16 omfatter derfor de samme kravene som i den gamle standarden, IAS 17.

Leieavtale etter IFRS 16

Tre saker for IFRS 16, hva er en leasingavtale

For å definere hva som er en leasingavtale etter IFRS 16, er det tre sentrale spørsmål:

Er eiendelen identifisert eller ikke?

Det første spørsmålet for IFRS 16. Hva er en leieavtale knyttet til, om avtalen er knyttet til en identifisert eiendel eller ikke. Tilgang til eiendelen kan uttrykkes eksplisitt i avtalen. For eksempel, på 1990-tallet, Europaparlamentet ved å henvise til bestemte lokaler, en bil med et registreringsnummer eller en datamaskin med et identifikasjonsnummer. Imidlertid kan eiendelen også være implisitt uttrykt av leverandøren, ikke å ha den praktiske muligheten til å erstatte eiendelen i en periode. Sistnevnte gjelder for eksempel vanligvis kopi maskiner. Selv om leverandøren har rett til å erstatte en kopimaskin med kunden for en annen, vil det trolig koste leverandøren mer å gjennomføre utveksling enn man kunne tjene på å bytte. I alle fall er kopimaskinen et identifisert aktivum.

Økonomiske fordelene fra leieavtalen

Det andre spørsmålet for IFRS 16. Hva som er en lease, handler om hvorvidt leieavtalen mottar i hovedsak alle de økonomiske fordelene fra tilgang til objektet eller ikke.  En forpakter som har en avtale for en eiendel som brukes av flere partier kan sjelden anses å motta vesentlig alle økonomiske fordeler. Hvis avtalen ikke er knyttet til fysisk adskilte deler av et større aktivum. Det kan for eksempel referere til en fiberkabel som brukes til å overføre data. Hvis bare én part har rett til å bruke fiberkabelen, kan dette føre til den konklusjon at avtalen utgjør en leieavtale. Men hvis forpakter ikke er berettiget til i hovedsak alle økonomiske fordeler, utgjør avtalen ikke en leieavtale i henhold til IFRS 16.

Bruken av eienendelen

Til slutt, hva er definisjonen av en leieavtale? Det tredje spørsmålet gjelder om forpakter bestemmer bruken av eiendelen. Det avgjørende er hvem som styrer formålet med og hvordan eiendelen brukes. Dette er tilfellet, for eksempel vanligvis ikke som praktisk talt håndterer en eiendel. En maskin som krever et spesielt førerkort for å få utført tjenesten, trenger ikke nødvendigvis å utelukkes fra å være en leieavtale.  Selv om leverandøren gir kunden slike sjåfører. Det avgjørende er hvem som bestemmer hva som skal utføres med maskinen og når. Det vil si den som styrer formålet med og hvordan maskinen brukes.

Programvareløsning for håndtering av leieavtaler

Gjør regnskapsføring av leasing og leieavtaler under IFRS 16 enklere. Spar tid og sikre en nøyaktig økonomisk rapportering med vårt brukervennlige IFRS 16 system.

ShareControl IFRS 16 dashboard.

ShareControl IFRS 16 lar brukeren enkelt importere leieavtaler fra andre systemer, som økonomi og ERP-system – slik at alle leieavtaler lagres og behandles på ett sted. Systemet fanger opp leieavtaledata som leieperiode, betalingsplan, rentesats og annen nødvendig informasjon for beregninger.

Oppnå nøyaktige finansiell rapportering med en trinnvis veiledet prosess for å sikre korrekt identifisering og klassifisering av avtalene dine. Med automatiske beregninger, kan du også automatisere og effektivisere deler av arbeidet.

Utforsk mulighetene med ShareControl IFRS 16 her!

About The Author