Brynsveien 3 0667 Oslo

Kontakt os på +47 24 02 21 00

Frösunda

“Det er bemærkelsesværdigt, at Share Control IFRS 16-løsningen er udviklet af revisorer, der har tænkt over revisionssporet”.

Navn: Elisabeth Croce, ansvarlig for intern revision og Business Controller

Branche: Personlig pleje

Antal ansatte: 6 000

Hvad har vi lavet sammen?

Vi har lagt grundlaget for IFRS 16-håndtering og kortlagt alle vigtige aftaler og tilføjet dem til systemløsningen. Administration, håndtering og flagning af aftaler. Med Share Control IFRS 16-løsningen skabes kontrol og pålidelighed. Da Frösunda Omsorg er børsnoteret på Nasdaq, skal tallene være helt rigtige, ikke bare næsten. Share Control har altid været ekstremt kundefokuseret og hjulpet med spørgsmål, siger Elisabeth Croce, ansvarlig for regnskabs- og forretningskontrol, Frösunda Care

Hvordan blev du kunde hos Share Control?

Da Frösunda Omsorg blev opkøbt af Norlandia Health Care, har vi gennem koncernen fået adgang til denne løsning fra Share Control til IFRS 16 og kontraktstyring.

På hvilken måde leverer vi værdi til dig?

Elisabeth fortsætter: -Man skal turde gå ind og se på systemet for at forstå logikken. Så får du en større forståelse og en øvelse du bør lave for at se, at det er korrekt. Så ved du, at det er rigtigt for revisorerne, og du består kontrollen på en sikrere og mere sikker måde.

Hvad skal vi gøre for at blive ved med at være vores kunde?

Delkontrol skal fortsat være så kundefokuseret og gøre brug af den ekspertise, de besidder. Fortsæt med at udvikle systemet, og jeg ser frem til endnu bedre instruktioner. På sigt ser jeg gerne, at der er startet en brugergruppe, hvor vi har et forum til at udveksle erfaringer og problemer, siger Elisabeth afslutningsvis.

Frösunda Omsorg har en klar idé. Hos dem er det kunderne, der bestemmer over deres liv og hverdag. Det har vist sig, at deres måde at arbejde på fører til mere tilfredse kunder og dermed en højere kvalitet i plejen. Notering af Frösunda Omsorg AB på Nasdaq Stockholm.