ShareControl Transparency – nyt program til håndtering af kravene i gennemsigtighedsloven.

ShareControl Transparency – nyt program til håndtering af kravene i gennemsigtighedsloven.

Denne artikel er bragt i Finansavisen 1. november 2022

Den norske softwarevirksomhed Share Control AS lancerer i dag ShareControl Transparency – et nyt program, der hjælper kunder med at overholde kravene i gennemsigtighedsloven (“Transparency Act”).

  • Flere af vores kunder er bekymrede for, hvordan de vil håndtere kravene i den nye gennemsigtighedslov og har efterspurgt en løsning, der nemt kan hjælpe dem med at overholde lovens krav. Ved hjælp af ny teknologi og komponenter fra vores øvrige produkter har vi på rekordtid udviklet ShareControl Transparency-løsningen, som gør præcis dette, siger Tom Scharning, arbejdende formand for Share Control.

Løsningen er udviklet i Norge i samarbejde med Puzzlepart, og er bygget på moderne teknologi fra Microsoft, såsom Microsoft365 og Power Platform ved hjælp af såkaldt lavkode teknologi, som giver kort tid fra idé til færdigt produkt.

  • Det er fantastisk at kunne arbejde sammen med en visionær softwarevirksomhed som Share Control, der benytter Microsofts standard cloud-platform Microsoft 365 til sine brugervenlige og funktionsrige løsninger. Puzzlepart bruger selv en række af Share Controls løsninger og vil også bruge ShareControl Transparency, siger Steffen Norby, CEO og Partner i Puzzlepart.

ShareControl Transparency giver kunderne et godt overblik og dokumentation af status for deres egne leverandører i henhold til kravene i gennemsigtighedsloven. Hvis kravene i gennemsigtighedsloven ændres, ændres programmet også.

  • EU har igangsat et arbejde med at standardisere de rapporteringskrav, som gennemsigtighedsloven stiller. Som kunde hos ShareControl Transparency opfylder du kravene til første rapportering i 1H 2023, og du er sikret videreudvikling af produktet i tråd med norsk og international lovudvikling, fortsætter Scharning.

Den nye gennemsigtighedslov trådte i kraft den 1. juli 2022. Den pålægger alle ASA-virksomheder, børsnoterede virksomheder og mellemstore virksomheder *) at gennemføre og dokumentere due diligence-vurderinger ift. anstændige arbejdsforhold og grundlæggende menneskerettigheder med deres leverandører.

Virksomhederne skal indberette og dokumentere dette senest 30/6-2023 og alle, der ønsker det, kan anmode om adgang til virksomheder omfattet af loven.

*) Virksomheder, hvor mindst 2 af 3 kriterier er opfyldt [> 70m omsætning, balance > 35m, > 50 årsværk)

ShareControl Transparency

Et enkelt og komplet system til håndtering af gennemsigtighedsloven i din virksomhed.

Contract Management System - Share Control