ShareControl Transparency – nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven.

Nytt system for åpenhetsloven

ShareControl Transparency

Det norske programvareselskapet Share Control AS lanserer i dag ShareControl Transparency – et nytt system for åpenhetsloven. ShareControl Transparency skal hjelpe kundene med å overholde kravene i åpenhetsloven.

Contract Management System

Flere av våre kunder er bekymret for hvordan de skal håndtere kravene i den nye åpenhetsloven og har etterspurt en løsning som enkelt kan hjelpe dem å overholde kravene i loven. Ved hjelp av ny teknologi og komponenter fra våre andre produkter, har vi på rekordtid utviklet løsningen ShareControl Transparency, som gjør nettopp dette.

Tom Scharning, arbeidende styreleder i Share Control.

Utviklet i samarbeid med Puzzelpart

Løsningen er utviklet i Norge i samarbeid med Puzzlepart, og er bygget på moderne teknologi fra Microsoft, som Microsoft 365 og Power Platform ved hjelp av såkalt low code-teknologi, som gir kort tid fra idé til ferdig produkt.

Programvare for åpenhetsloven

Det er fantastisk å kunne jobbe med ett visjonært software selskap som Share Control som utnytter Microsofts standard skyplattform Microsoft 365 for sine brukervennlige og funksjonsrike løsninger. Puzzlepart bruker selv en rekke av Share Control sine løsninger og vil også ta i bruk ShareControl Transparency.

– Steffen Norby, CEO og Partner i Puzzlepart.

Åpenhetsloven

ShareControl Transparency gir kundene god oversikt og dokumentasjon på status hos egne leverandører i henhold til kravene som åpenhetsloven stiller. Endres kravene i åpenhetsloven, vil programmet endres også.

EU har igangsatt arbeid for å standardisere rapporteringskravene som åpenhetsloven stiller. Som kunde av ShareControl Transparency får du dekket kravene til første rapportering 1H 2023, og du er sikret en videreutvikling av produktet i takt med at norsk og internasjonal lov utvikler seg, fortsetter Scharning.

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger alle ASA-selskaper, børsnoterte selskaper og mellomstore virksomheter *) å utføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger i fht. anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter hos sine leverandører.

Virksomhetene må videre rapportere og dokumentere (redegjørelse) dette senest 30/6-2023 og alle som ønsker det kan kreve innsyn i virksomheter som er omfattet av loven.

Les også: Informasjonskrav i åpenhetsloven

*) Virksomheter der minst 2 av 3 kriterier er oppfylt [> 70m omsetning, balanse > 35m, > 50 årsverk)

ShareControl Transparency

Et enkelt og komplett system for håndtering av åpenhetsloven i din virksomhet.

Contract Management System - Share Control

About The Author