ShareControl Transparency – nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven.

Home » Alt om åpenhetsloven » ShareControl Transparency – nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven.

Nytt system for åpenhetsloven

Kort om åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli i 2023. Den forplikter selskaper som er omfattet av loven, til å utføre aktsomhetsvurderinger av sine leverandører med hensyn til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Disse selskapene er altså pålagt å rapportere og risikovurdere sine leverandører, og skal kunne dokumentere dette til alle som ber om informasjonen – også allmennheten.

Sindre Beba, Produktansvarlig for ShareControl Transparency

Loven omfatter alle selskap som tilbyr varer og tjenester i Norge og overskrider to av følgende tre vilkår:

  • Omsetter for 70 millioner kroner i regnskapsåret
  • Balanse på 35 millioner kroner
  • 50 årsverk i løpet av regnskapsåret

I tillegg omfatter åpenhetsloven alle ASA og børsnoterte selskaper. Ifølge Forbrukertilsynet gjelder dette snaut 9 000 norske virksomheter.

ShareControl Transparency

Det norske programvareselskapet Share Control AS lanserer i dag ShareControl Transparency – et nytt system for åpenhetsloven. ShareControl Transparency skal hjelpe kundene med å overholde kravene i åpenhetsloven.

Contract Management System

Flere av våre kunder er bekymret for hvordan de skal håndtere kravene i den nye åpenhetsloven og har etterspurt en løsning som enkelt kan hjelpe dem å overholde kravene i loven. Ved hjelp av ny teknologi og komponenter fra våre andre produkter, har vi på rekordtid utviklet løsningen ShareControl Transparency, som gjør nettopp dette.

Ragnar Bryne, Daglig leder i Share Control.

Last ned guide for åpenhetsloven

Få innblikk i alle funksjonene og prosessene som kan hjelper deg med håndteringen av åpenhetsloven. Vi har laget en komplett guide som tar deg fra forankring i styret til aktsomhetsvurderinger, risikovurdering og redegjørelse.

Få veiledningen i innboksen din

Åpenhetsloven guide

Utviklet i samarbeid med Puzzelpart

Løsningen er utviklet i Norge i samarbeid med Puzzlepart, og er bygget på moderne teknologi fra Microsoft, som Microsoft 365 og Power Platform ved hjelp av såkalt low code-teknologi, som gir kort tid fra idé til ferdig produkt.

Programvare for åpenhetsloven

Det er fantastisk å kunne jobbe med ett visjonært software selskap som Share Control som utnytter Microsofts standard skyplattform Microsoft 365 for sine brukervennlige og funksjonsrike løsninger. Puzzlepart bruker selv en rekke av Share Control sine løsninger og vil også ta i bruk ShareControl Transparency.

– Steffen Norby, CEO og Partner i Puzzlepart.

Åpenhetsloven

ShareControl Transparency gir kundene god oversikt og dokumentasjon på status hos egne leverandører i henhold til kravene som åpenhetsloven stiller. Endres kravene i åpenhetsloven, vil programmet endres også.

EU har igangsatt arbeid for å standardisere rapporteringskravene som åpenhetsloven stiller. Som kunde av ShareControl Transparency får du dekket kravene til første rapportering 1H 2023, og du er sikret en videreutvikling av produktet i takt med at norsk og internasjonal lov utvikler seg, fortsetter Bryne.

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger alle ASA-selskaper, børsnoterte selskaper og mellomstore virksomheter *) å utføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger i fht. anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter hos sine leverandører.

Virksomhetene må videre rapportere og dokumentere (redegjørelse) dette senest 30/6-2023 og alle som ønsker det kan kreve innsyn i virksomheter som er omfattet av loven.

Les også: Informasjonskrav i åpenhetsloven

*) Virksomheter der minst 2 av 3 kriterier er oppfylt [> 70m omsetning, balanse > 35m, > 50 årsverk)

ShareControl Transparency

Et enkelt og komplett system for håndtering av åpenhetsloven i din virksomhet.

Contract Management System - Share Control

About The Author