ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

Nytt system för öppenhetslagen

Kort om öppenhetslagen

Öppenhetslagen är en ny lag som trädde i kraft den 1. juli 2023. Den ålägger företag som omfattas av lagen att genomföra due diligence-bedömningar av sina leverantörer med avseende på anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter.

Dessa företag är därför skyldiga att rapportera och riskbedöma sina leverantörer, och ska kunna dokumentera detta för alla som efterfrågar informationen – inklusive allmänheten.

Sindre Beba, Produktansvarlig for ShareControl Transparency

Lagen omfattar alla företag som erbjuder varor och tjänster i Norge och som överstiger två av följande tre villkor:

  • Omsättning på 70 miljoner norska kronor under räkenskapsåret
  • Saldo på 35 miljoner norska kronor
  • 50 årsverken under verksamhetsåret

Dessutom omfattar öppenhetslagen alla ASA och börsbolag. Enligt det norska konsumenttilsynet gäller det knappt 9 000 norska företag.

ShareControl Transparency

Det norska mjukvaruföretaget Share Control AS lanserar idag ShareControl Transparency – ett nytt system för Transparency Act. ShareControl Transparency kommer att hjälpa kunder att följa kraven i Transparency Act.

Contract Management System

Flera av våra kunder är oroade över hur de ska hantera kraven i den nya öppenhetslagen och har efterfrågat en lösning som enkelt kan hjälpa dem att uppfylla lagens krav. Med hjälp av ny teknik och komponenter från våra andra produkter har vi utvecklat ShareControl Transparency-lösningen på rekordtid, som gör just detta.

Ragnar Bryne, Daglig leder i Share Control.

Ladda ner guide för öppenhetsloven

Få inblick i alla funktioner och processer som kan hjälpa dig med hanteringen av öppenhetsloven. Vi har skapat en komplett guide som tar dig från förankring i styrelsen till due diligence-bedömningar, riskbedömning och rapportering.

Få guiden i din inkorg

Öppenhetslagens vägledning

Utvecklad i samarbete med Puzzlepart

Lösningen har utvecklats i Norge i samarbete med Puzzlepart, och bygger på modern teknik från Microsoft, såsom Microsoft 365 och Power Platform med så kallad lågkodsteknologi, vilket ger kort tid från idé till färdig produkt.

Programvare for åpenhetsloven

Det är fantastiskt att kunna arbeta med ett visionärt mjukvaruföretag som Share Control, som använder Microsofts standardmolnplattform Microsoft 365 för sina användarvänliga och funktionsrika lösningar. Puzzlepart använder själv ett antal av Share Controls lösningar och kommer även att använda ShareControl Transparency.

– Steffen Norby, CEO og Partner i Puzzlepart.

Öppenhetslagen

ShareControl Transparency ger kunderna en god överblick och dokumentation av status för sina egna leverantörer i enlighet med de krav som ställs i öppenhetslagen. Om kraven i öppenhetslagen ändras kommer även programmet att ändras.

EU har inlett ett arbete för att standardisera de rapporteringskrav som öppenhetslagen ställer. Som kund hos ShareControl Transparency kommer du att uppfylla kraven för första rapportering 1H 2023, och du är garanterad vidareutveckling av produkten i linje med norsk och internationell rättsutveckling, fortsätter Bryne.

Den nya öppenhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2022. Det kräver att alla ASA-bolag, börsbolag och medelstora företag *) genomför och dokumenterar due diligence-bedömningar m.h.t. anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter hos sina leverantörer.

Verksamheterna ska ytterligare anmäla och dokumentera (förklaring) detta senast 30/6-2023 och den som önskar kan begära tillgång till verksamheter som omfattas av lagen.

Läs också: Informationskrav i insynslagen

*) Företag där minst 2 av 3 kriterier är uppfyllda [> 70m omsättning, balansräkning > 35m, > 50 heltidsekvivalenter)

ShareControl Transparency

Ett enkelt och komplett system för att hantera öppenhetslagen i ditt företag.

Contract Management System - Share Control

About The Author