ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

Denna artikel publicerades i Finansavisen 1. november 2022.

Det norska mjukvaruföretaget Share Control AS lanserar idag ShareControl Transparency – ett nytt program som hjälper kunder att uppfylla kraven i Transparency Act.

  • Flera av våra kunder är oroade över hur de ska hantera kraven i den nya öppenhetslagen och har efterfrågat en lösning som enkelt kan hjälpa dem att uppfylla lagens krav. Med hjälp av ny teknik och komponenter från våra andra produkter har vi på rekordtid utvecklat ShareControl Transparency-lösningen som gör just detta, säger Tom Scharning, arbetande ordförande i Share Control.

Lösningen har utvecklats i Norge i samarbete med Puzzlepart, och bygger på modern teknik från Microsoft, såsom Microsoft365 och Power Platform med så kallad lågkodsteknologi, vilket ger kort tid från idé till färdig produkt.

  • Det är fantastiskt att kunna arbeta med ett visionärt mjukvaruföretag som Share Control, som använder Microsofts standardmolnplattform Microsoft 365 för sina användarvänliga och funktionsrika lösningar. Puzzlepart använder själva ett antal av Share Controls lösningar och kommer även att använda ShareControl Transparency, säger Steffen Norby, VD och Partner i Puzzlepart.

ShareControl Transparency ger kunderna en god överblick och dokumentation av status för sina egna leverantörer i enlighet med de krav som ställs i öppenhetslagen. Om kraven i öppenhetslagen ändras kommer även programmet att ändras.

  • EU har inlett ett arbete för att standardisera de rapporteringskrav som öppenhetslagen ställer. Som kund hos ShareControl Transparency kommer du att uppfylla kraven för första rapportering 1H 2023, och du är garanterad vidareutveckling av produkten i linje med norsk och internationell rättsutveckling, fortsätter Scharning.

Den nya öppenhetslagen trädde i kraft den 1. juli 2022. Den ålägger alla ASA-bolag, börsbolag och medelstora företag *) att genomföra och dokumentera due diligence-bedömningar i förhållande till anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter med sina leverantörer.

Verksamheterna ska anmäla och dokumentera detta senast 2023-06-30 och alla som önskar kan begära tillträde till verksamheter som omfattas av lagen.

*) Företag där minst 2 av 3 kriterier är uppfyllda [> 70m omsättning, balansräkning > 35m, > 50 heltidsekvivalenter)

ShareControl Transparency

Ett enkelt och komplett system för att hantera öppenhetslagen i ditt företag.

Contract Management System - Share Control