Ladda ner: Guide för hantering av öppenhetslagen

Vägledning för hantering av öppenhetslagen

Detta ingår i guiden

Share Controls vägledning till öppenhetslagen behandlar de viktigaste punkterna i lagstiftningen: due diligence-bedömningar, riskbedömning och rapportering enligt öppenhetslagen. Få en djupare inblick i vad som krävs och hur du effektivt kan hantera lagen med ShareControl Transparency – system för öppenhetslagen.

Hur man gör due diligence-bedömningar.
Mall för undersökning och uppförandekod (etiska riktlinjer).
Hur man skriver årsredovisning for Öppenhetslagen.
ShareControl Transparency

Vad är offentlighetslagen?

Öppenhetslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster. Lagen ska också säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Läs mer om öppenhetslagen här

Öppenhetslagens vägledning

Ladda ner guiden här

Fyll i formuläret för att ladda ner.

Öppenhetslagens vägledning