Ladda ner: Guide för hantering av öppenhetslagen

Vägledning för hantering av insynslagen

Detta ingår i guiden

Share Controls guide till öppenhetslagen behandlar de viktigaste punkterna i lagstiftningen: due diligence-bedömningar, riskbedömning och rapportering. Få en djupare inblick i vad som krävs och hur du effektivt kan hantera lagen med ShareControl Transparency.

Hur man gör due diligence-bedömningar.
Mall för undersökning och uppförandekod (etiska riktlinjer).
Hur man skriver årsredovisning for Öppenhetslagen.
ShareControl Transparency

Vad är öppenhetslagen?

Öppenhetslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster. Lagen ska också säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Läs mer om öppenhetslagen här

Öppenhetslagens vägledning

Ladda ner guiden här

Fyll i formuläret för att ladda ner.

Vägledning för hantering av insynslagen
Ladda ner Share Controls guide här.