Ladda ner: Guide för hantering av öppenhetslagen

Ladda ner här

Fyll i formuläret för att ladda ner

Vägledning för hantering av insynslagen
Ladda ner Share Controls guide för hantering av öppenhetslagen här.
ShareControl Transparency

Insynslagen förklaras kort

Öppenhetslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster. Lagen ska också säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Läs mer om öppenhetslagen här

Öppenhetslagens vägledning