Sindre Beba

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Menneskerettigheter i åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at virksomheter som er omfattet av lovverket, gjennomfører aktsomhetsvuderinger av leverandørene sine. I aktsomhetsvurderingene skal virksomhetene undersøke potensielle og faktiske negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Videre skal det lages en redegjørelse av funnene som skal publiseres på virksomhetens hjemmesider årlig, og senest 30. juni. For å gjennomføre dette, er det … Les mer