Frösunda

“Det merkes at Share Control IFRS 16-løsningen ble utviklet av revisorer som har tenkt på Audit trail”.

Navn: Elisabeth Croce, ansvarlig for internrevisjon og Business Controller

Bransje: Personlig omsorg

Antall ansatte: 6 000

Hva har vi gjort sammen?

Vi har lagt grunnlaget for IFRS 16-håndtering og kartlagt alle viktige avtaler og lagt dem i systemløsningen. Forvaltning, håndtering og flagging av avtaler. Med Share Control IFRS 16-løsning er kontroll og pålitelighet opprettet. Siden Frösunda Omsorg er notert på Nasdaq, må tallene være helt riktige, ikke bare nesten. Share Control har alltid vært ekstremt kundefokusert og hjulpet med spørsmål, sier Elisabeth Croce, ansvarlig for regnskap og forretningskontroller, Frösunda Care

Hvordan ble dere kunde av Share Control ?

Siden Frösunda Omsorg ble kjøpt opp av Norlandia Health Care, fikk vi gjennom konsernet tilgang til denne løsningen fra Share Control for IFRS 16 og kontraktshåndtering.

På hvilken måte leverer vi en verdi til deg?

Elisabeth fortsetter: -Du må tørre å gå inn og se på systemet for å forstå logikken. Da får du en større forståelse og en øvelse du bør gjøre for å se at det stemmer. Da vet du at det er riktig for revisorene og du passerer tilsynet på en tryggere og sikrere måte.

Hva må vi gjøre for å fortsette å være vår kunde?

Share Control må fortsette å være så kundefokusert og benytte seg av kompetansen de besitter. Fortsette å utvikle systemet og jeg ser frem til enda bedre bruksanvisninger. På lang sikt skulle jeg ønske at det ble startet en brukergruppe der vi hadde et forum for å utveksle erfaringer og problemer, sier Elisabeth avslutningsvis.

Frösunda Omsorg har en klar idé. Hos dem er det kundene som bestemmer over deres liv og hverdag. Det har vist seg at deres måte å jobbe på fører til mer fornøyde kunder og dermed en høyere kvalitet på omsorgen. Notering av Frösunda Omsorg AB på Nasdaq Stockholm.