Pressmeddelande

ShareControl Transparency – nytt program för att hantera kraven i öppenhetslagen.

Denna artikel publicerades i Finansavisen 1. november 2022.. Nytt system för öppenhetslagen Kort om öppenhetslagen Öppenhetslagen är en ny lag som trädde i kraft den 1. juli 2023. Den ålägger företag som omfattas av lagen att genomföra due diligence-bedömningar av sina leverantörer med avseende på anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa företag är därför … Läs mer