Styrelsearbete

De första 100 dagarna som ny CFO – vägen till framgång

Nya CFO:er vill ofta inte spendera sin tid där den behövs som mest, enligt en McKinsey-undersökning bland CFO:er. Ekonomichefer uttrycker att de flesta av de första hundra dagarna ägnade åt budgetering, ledningsrapportering och ekonomisk rapportering. Däremot tror de att de mest avgörande aktiviteterna under den tiden är att förstå drivkrafterna i verksamheten, ge input till … Läs mer