Torgeir

Vi rigger oss for internasjonal vekst

Vi i ShareControl rigger oss for internasjonal vekst med oss har vi fått med oss Tom Scharning og den erfarne rådgiveren Nina Solbakken. Scharning og Solbakken går inn i selskapet som henholdsvis investerende styreleder og styremedlem.  Pressemelding 12/01-22 Programvare-utfordrer rigger seg forinternasjonal vekst Det norske programvareselskapet Share Control AS, rigger seg for internasjonal vekst. Medseg … Les mer

IFRS 16 leasing

Artikkel av Terje Glesaaen IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 systemet oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16. Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS 16 leasing. For selskap som benytter IFRS 16, er 2019 … Les mer

IFRS 16 system og veien videre

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. I denne delen av artikkelen vil vi diskutere IFRS 16 system og problemstillinger som vil oppstå før eller senere for de fleste foretakene. Ved valg … Les mer

IFRS 16 beregning

Beregning etter IFRS 16

Artikkel av Terje Glesaaen Bestem diskonteringsrenten for leieavtalen For IFRS 16 er beregning av diskonteringsrenten og fastsettelse av renten som skal brukes ved diskontering av leiekontrakter for å bestemme leieforpliktelsen, en av de viktigste vurderingene som en leietaker må gjøre. Beregning av diskonteringsrenten vil påvirke både gjeldens størrelse og finansieringskostnadene som kan henføres til gjelden. … Les mer

IFRS 16 leasingavtale – hva er en leasingavtale

Artikkel av Terje Glesaaen IFRS 16, som omhandler leiekontrakter (leasingavtaler), medfører store endringer foretak som leier driftsmidler. Regnskapsstandarden har vært standard for børsnoterte selskaper siden 2019. Men for å forstå regnskapsstandarden, er det viktig å vite hva en leie/- leasingavtale er. Hva er en leieavtale? En leieavtale en kontrakt som overfører retten til å bruke … Les mer

Erfaringer med implementering av IFRS 16

Implementering av IFRS 16

Våre erfaringer med IFRS 16 implementering Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. Den første delen er basert på intervjuer med selskaper som har gjennomgått en omfattende implementering av IFRS 16 i … Les mer