Torgeir

Vi rigger oss for internasjonal vekst

Vi i ShareControl rigger oss for internasjonal vekst med oss har vi fått med oss Tom Scharning og den erfarne rådgiveren Nina Solbakken. Scharning og Solbakken går inn i selskapet som henholdsvis investerende styreleder og styremedlem.  Pressemelding 12/01-22 Programvare-utfordrer rigger seg forinternasjonal vekst Det norske programvareselskapet Share Control AS, rigger seg for internasjonal vekst. Medseg … Les mer

Mangler dere oversikt over selskapets kontrakter? 

Et sentralt arkiv over selskapets kontrakter vil bedre styringen. Ha oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder, få oversikt over alle kontrakter med forskjellige leverandører for å kunne fremforhandle bedre betingelser. Få varsler om fornyelser og få input til budsjetter og regnskap  Microsoft 365 gir disse mulighetene, utfordringen er å sette de sammen på den hensiktsmessige … Les mer

Kontroll på bedriftens dokumenter med Microsoft 365 

Dere har sikkert allerede regnskapet i skyen og er svært fornøyd med det, tilgjengelig overalt, lett å få oversikt og utført godkjennelser og utbetalinger med mobilen  Det neste steg kan være å all dokumentasjon lett tilgjengelig som kontrakter, styrereferater,korrespondanse, samt varsler når ting bør gjøres. Microsoft 365 har disse funksjonene, men det kan være tidskrevende å sette sammen de forskjellige … Les mer

På vei til børs, nye investorer eller selge virksomheten?

Dette krever orden i dokumentasjonen slik at det er lett for rådgivere, revisorer og advokater å få tilgang til den nødvendige dokumentasjon som underbygger finansiell informasjon, prospekter, presentasjoner o.l.  Et utprøvet og enkelt dokumentbehandling system som organiserer dokumentasjonen på en logisk, lettfattelig måte og hvor det er enkelt å dele vil være essensielt for disse … Les mer

Fokuser på de riktige tingene til årsregnskapet

Nå kan du se det innspilte webinaret med Share Control og KPMG som ble avholdt i desember og januar. Med et IFRS 16 kontraktsystem var temaet å fokusere på de riktige tingene til årsregnskapet 2020. For de som ikke fikk anledning til å delta på webinaret, så får du en ny mulighet. Webinaret dekket de siste … Les mer

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

IFRS 16 Excel

Bruker du Microsoft Excel eller ligende regneark for å håndtere etterlevelse av leie- og leasingavtaler som dekkes av kravene i IFRS 16? Det finnes mange grunner til hvorfor du bør erstatte Excel med en IFRS 16 løsning. Ved å ta i bruk en programvare for håndtering av IFRS 16, slik som ShareControl IFRS 16, sikrer … Les mer

Få oversikt over avtaler og kontrakter

Share Control har kontraktløsninger og avtaleløsninger basert på Microsoft Office 365. Dette sikrer at dokumentene dine er lett tilgjengelige og lagres sikkert. Med våre kontraktsløsninger får du en god oversikt over alle selskapets avtaler og dets forpliktelser uansett hvor enn dere er. Med kontroll – kan dere ta flere riktige beslutninger! Behovet for å kunne … Les mer

IFRS 16 leasing

Artikkel av Terje Glesaaen IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16. Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS 16 leasing. For selskap som benytter IFRS, er 2019 det første … Les mer

IFRS 16 system og veien videre

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. I denne delen av artikkelen vil vi diskutere IFRS 16 system og problemstillinger som vil oppstå før eller senere for de fleste foretakene. Ved valg … Les mer

IFRS 16 beregning

Beregning etter IFRS 16

Artikkel av Terje Glesaaen Bestem diskonteringsrenten for leieavtalen For IFRS 16 er beregning av diskonteringsrenten og fastsettelse av renten som skal brukes ved diskontering av leiekontrakter for å bestemme leieforpliktelsen, en av de viktigste vurderingene som en leietaker må gjøre. Beregning av diskonteringsrenten vil påvirke både gjeldens størrelse og finansieringskostnadene som kan henføres til gjelden. … Les mer