Ny salgsdirektør – CCO i Share Control AS

Stian Peeters er ansatt som salgsdirektør – CCO i Share Control, og begynner i stillingen 1. mars 2023.

Som salgsdirektør og CCO får Stian det kommersielle ansvaret for salg av Share Control’s software produkter.

Stian som kommer fra DNB Finans – der han har arbeidet med leasing og hatt forskjellige lederstillinger de siste 15 årene, både nasjonalt og internasjonalt, mot storkunder og med partnere.

Ta kontakt med Stian

Stian Peeters

Stian Peeters

Salgsdirektør – CCO

Telefon: +47 41514545