Mathias Pedersen

Beregninger etter IFRS 16

Kalkulasjoner og beregninger etter IFRS 16

Artikkel av Ragnar Bryne IFRS 16 ble introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Regnskapsstandarden har medført betydelige endringer i måten selskaper skal regnskapsføre sine leieavtaler på. Den største endringen er at de virksomheter som rapporterer etter IFRS nå skal balanseføre de fleste leieavtalene, noe som innebærer å regnskapsføre flere variabler enn i … Les mer

Informasjonskrav i åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å gi allmennheten tilgang til informasjon rundt hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold blir håndtert hos norske virksomheter. Loven skal også gi virksomheter bevissthet rundt deres påvirkninger til negative konsekvenser hos leverandører og forretningspartnere. Informasjonskrav i åpenhetsloven Da åpenhetsloven trådte i kraft 1 juli 2022, kunne enhver ta kontakt med virksomheter for å … Les mer

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven har tre hoved plikter, den første er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene. Den neste er informasjonsplikten dersom noen etterspør informasjon og til slutt redegjørelsesplikten. I denne artikkelen kan du finne ut mer om redegjørelse av åpenhetsloven. Redegjørelse etter åpenhetsloven Hva er en redegjørelse? Formålet med åpenhetsloven er at virksomheter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene … Les mer

Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

2 medarbeidere snakker om aktsomhetsvurderinger

Det er fremdeles usikkerhet rundt åpenhetsloven, hvordan man skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger og hva som er virksomheters plikt. I denne artikkelen ønsker vi å illustrere hvordan du enkelt kan gjennomføre, behandle og bearbeide aktsomhetsvurderinger av leverandørene dine. Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven Hva er aktsomhetsvurderinger? En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og … Les mer

Maler for åpenhetsloven – en fremgangsmåte for å håndheve lovens krav

Vi får stadig spørsmål fra selskaper vi er i kontakt med, om det finnes maler for åpenhetsloven samt guider for håndteringen av åpenhetsloven. Vi i Share Control har derfor brukt mye tid på å utvikle materiell som maler og guider, for å gjøre det enklere for kundene våre å håndheve åpenhetsloven. Stegene for å etterleve … Les mer

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

4 grunner til å digitalisere kontraktshåndteringen

I en stadig mer digital verden, er det fremdeles bedrifter som mener lagring av kontrakter på forskjellige plattformer og på egne maskiner, gir best kontroll. Dette er en påstand vi i denne artikkelen ønsker å avkrefte ved å vise noen av fordelene du får av å digitalisere kontraktshåndteringen.  Har du noen gang ferdigstilt en kontrakt … Les mer