Mathias Pedersen

Kontraktshåndtering i Microsoft 365

Visste du at i gjennomsnitt blir 9,2% av årlige inntekter tapt på grunn av feilstyring i kontrakter? God kontroll og styring er derfor essensielt for å sikre en effektiv og sikker kontraktshåndtering. Rapporter fra Journal of Contract Management viser samtidig at 71% av virksomheter ikke finner hver niende kontrakt som et resultat av dårlig kontraktshåndtering. … Les mer

Hvordan dra nytte av digital avtalehåndtering?

Digital avtalehåndtering

I en verden drevet av teknologisk innovasjon, står bedrifter overfor stadig økende krav om effektivitet, produktivitet og kostnadsbesparelser. Én nøkkel til å oppfylle disse kravene ligger i digital avtalehåndtering. Med teknologiens fremgang har overgangen fra tradisjonelle, papirbaserte avtaler til digitale avtaler blitt en avgjørende strategi for å forbedre arbeidsflyten, redusere risiko og øke konkurranseevnen. Enten … Les mer

Forankre ansvarlighet – Åpenhetsloven

Forankre ansvarlighet

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Er din virksomhet godt forbedret og har prosessene på plass? I henhold til lovens paragraf 4 skal virksomheter «forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer». I denne artikkelen kan du lese mer om dette temaet. Forankre ansvarlighet i styret Åpenhetsloven kan sies å bestå av 4 sentrale steg, det første … Les mer

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven nærmer seg med stormskritt. 30. juni 2024 må alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven offentliggjøre redegjørelsen. Her er reglene du må huske på! Hva er en redegjørelse etter åpenhetsloven? Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven må offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger, hvert år og senest innen 30. … Les mer

Tiltak mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I en tid hvor bedrifters samfunnsansvar og menneskerettigheter får stadig større oppmerksomhet, tar regjeringer over hele verden skritt for å sikre at bedrifter opprettholder etiske standarder. Den norske åpenhetsloven er en slik lovgivning som tar sikte på å holde selskaper ansvarlige for sine handlinger og fremme åpenhet i deres virksomhet.  I denne artikkelen kan du … Les mer

Hvordan kartlegge landsrisiko etter åpenhetsloven

Landsrisiko etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven kan virke som en vanskelig og tidskrevende prosess for virksomheter med mange leverandører. Mange av de vi har snakket med synes det er vanskelig å prioritere hvilke leverandører man bør prioritere og hvilke konkrete negative konsekvenser man skal se etter. Vi har derfor laget noen tips for å komme i gang. Hvordan kartlegge landsrisiko … Les mer

Informasjonskrav i åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å gi allmennheten tilgang til informasjon rundt hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold blir håndtert hos norske virksomheter, dette inkluderer lovens informasjonskrav. Loven skal også gi virksomheter bevissthet rundt deres påvirkninger til negative konsekvenser hos leverandører og forretningspartnere. Informasjonskrav i åpenhetsloven Da åpenhetsloven trådte i kraft 1 juli 2022, kunne enhver ta kontakt … Les mer

Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven – veiledning

2 medarbeidere snakker om aktsomhetsvurderinger

Det er fremdeles usikkerhet rundt åpenhetsloven, hvordan man skal gjennomføre en aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven og hva som er virksomheters plikt. I denne artikkelen ønsker vi å illustrere hvordan du enkelt kan gjennomføre, behandle og bearbeide aktsomhetsvurderinger av leverandørene dine. Hva er en aktsomhetsvurdering? En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for … Les mer